Lacewing


Den första lacewing föddes i England 1946 , det är en ovanlig och väldigt vacker variant.

Den kan enklast beskrivas som en albino eller lutino med isabellfärgade ( kanelvinge) teckningar. Lacewing är egentligen en kanel-ino


En lacewing får alltså svagt ljusbruna teckningar men har fortfarande röda ögon.

Lacewing är ett recessivt könsbundet anlag. Det innebär att hanar kan bära anlaget dolt (splits) men inte honor, har de anlaget så syns det.


För att föda upp bra lacewing avkommer bör man användas Lacewing honor och hanar som bär denna gen latent i sin arvsmassa. ( Split )


En undulat måste ärva både isabellteckningen och ino-genen för att bli lacewing.

Lacewing finns både som gul ( lutino) samt vit ( albino) samt gulmaskad


Vit Lacewing
Gul Lacewing
Gulmaskad Lacewing