Opalin

Opalin är en vanlig mutation som grundades på 1930-talet i både Skottland och Australien.

Det viktigaste kännetecknet är svagt markerad vågteckning.

Nacken och ryggen har fågelns grundfärg så det ser ut ungefär som ett V otecknat mellan vingarna, dessutom lyser kroppsfärgen igenom.

Opalin faktorn kan kombineras med nästan alla andra varianter och förekommer ibland även i vilt tillstånd.


Opalin är ett Recessivt könsbundet anlag. Det innebär att hanar kan bära anlaget dolt (splits)
men inte honor, har de anlaget så uppvisar de det. Om en hona är opalin måste hanen vara split opalin för att det ska kunna bli några opalin ungar och då kan båda könen i kullen bli opaliner.

Parningsschema


Hane                                   Hona                      Resultat: / = Split  ( Anlaget finns dolt hos hanen 


Opalin             x                 Normal                Opalina honor, Normla hanar   

Opalin             x                 Opalin                  Opalina hanar och opalina honor

Normal            x                Opalin                  Normala hanar / opalin , Normala honor  


Lägg märke till den gröna kroppsfärgen på ryggen.
Viol spangle och grön spangle opalin. Lägg märke till skillnaden på ryggen.