Bobo och Citrus

Bobo är en engelsk grå texas clearbody från Björn Johansson och Citrus är en engelsk gul lacewing från min uppfödning. Dessa ska nu få häcka tillsammans för första gången.


Tanken bakom detta par är att få fram fler vackra TCB i grått och grönt. Hanarna kommer dessutom att bli split lacewing.


I häckburen 2023-09-08