Safir och Lärkan

Safir är en gulmaskad grå spangle isabell och split lacewing. Lärkan är en vacker Texas Clearbody. Dessa två ska nu få häcka tillsammans för första gången.


Av denna kull förvantar jag mig gulmaskade lacewing, 50 % spangle samt ungar som är split Texas Clearbody.